देश विदेशमा लकडाउनको कारणले रोजगारी क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई ध्यानमा राखी नेपालीहरुलाई अब देशमै रोजगारी, तालिम वा स्व-रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने प्रयास गरिदैछ।
आजै आफ्नो विवरण भरी दर्ता गर्नुहोस्।