Training Background

के तपाईं तालिम लिन इच्छुक हुनुहुन्छ?

तालिमको मुख्य उद्देश्य तपाईंको व्यक्तित्व, आत्मबिश्वास र सिप बिकास गर्नु हो। यदि तपाईं आफ्नो व्यक्तित्व आकर्षक र आत्मविश्वासि भएको हेर्न चाहनु हुन्छ भने तपाईं तालिम लिएर व्यवसायिक सिप बिकास गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईं Soft skill अथवा vocational तालिम लिएर आत्मनिर्भर र सक्षम बन्न सक्नुहुन्छ। Soft Skill र vocational तालिमले तपाईंको व्यक्तित्वमा निखार ल्याउनुको साथै तपाईंको व्यवहारिक र व्यवसायिक सिप विकास गर्न मद्त गर्छ।
हालको तालिम (0)
|
आगामी तालिम (0)