Training Background

के तपाईं तालिम लिन इच्छुक हुनुहुन्छ?

के तपाईं तालिम लिन इच्छुक हुनुहुन्छ? तालिम को मुख्य उद्देश्य तपाईंको व्यक्तित्व, आत्मबिश्वास र सिप बिकास गर्नु हो। यदि तपाईं आफ्नो व्यक्तित्व आकर्षक र आत्मविश्वासि भएको हेर्न चाहनु हुन्छ भने तपाईं तालिम लिएर व्यवसायिक सिप बिकास गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईं Soft skill अथवा vocational तालिम लिएर आत्मनिर्भर र सक्षम बन्न सक्नुहुन्छ। Soft Skill र vocational तालिम ले तपाईंको व्यक्तित्वमा निखार ल्याउनुको साथै तपाईंको व्यवहाँरिक र व्यवसायिक सिप विकास गर्न मद्त गर्छ। हामी रोजगारी सर्भिसेसले हालसालै सुरु गरेको soft skill र vocational तालिम सेवामा आबद्ध भएर तपाईं आफ्नो व्यक्तित्व बिकास गर्न चाहनु हुन्छ र स्वरोजगार बन्न चाहनु हुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
हालको तालिम (0)
|
आगामी तालिम (0)
हालको तालिम
0 तालिम
यस समयमा कुनै डाटा उपलब्ध छैन
आगामी तालिम
0 तालिम
यस समयमा कुनै डाटा उपलब्ध छैन