हाल उपलब्ध भएको कामदारहरू ()
देश विदेशमा लकडाउनको कारणले रोजगारी क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई ध्यानमा राखी नेपालीहरुलाई अब देशमै रोजगारी, तालिम वा स्व-रोजगारीको अवसर
प्रदान गर्ने प्रयास गर्दै गर्दा निम्न विवरण प्राप्त भएको छ ।
दैनिक दर्ता विवरण
मिति: 2020-07-01 देखि संकलन गरिएको
विदेशमा रहेका कामदार
नेपालमा रहेका कामदार
कामदार दर्ता सूची विवरण
हाल कुन देशमा र कुन प्रदेशका बासिन्दा अनुसारको विवरण
देश जम्मा प्रदेश नं १ प्रदेश नं २ प्रदेश नं ३ प्रदेश नं ४ प्रदेश नं ५ प्रदेश नं ६ प्रदेश नं ७
यस समयमा कुनै डाटा उपलब्ध छैन
दर्ता गर्नुहोस्
सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तर दिई प्रक्रियागत रूपमा आफ्नो विवरण दर्ता गराउनुहोस्
कामदार खोज्नुहोस्
कल कारखाना, अफिस तथा विभिन्न सं -संस्थालाई आवश्यकता पर्ने कामदारहरू खोज्नुहोस्
अन्य जानकारीको लागि सम्पर्क
मिनभवन, काठमाडौँ, ०१-४६२०८३६
बिराटनगर लाइन, इटहरी, ०२५-५८०८६७
सिद्धार्थ चोक, पोखरा, ०६१-५२४५८०
भानु चोक, वीरगंज, ०५१-५२०३७९
सुर्खेत रोड, नेपालगंज, ०८१-४१५०५८