कहाँ कामदार चाहियो ?
Any Location
जहाँ भएनी हुन्छ
0 रोजगार खोजीकर्ता
काठमाडौँ
काठमाडौँ
19564 रोजगार खोजीकर्ता
ललितपुर
ललितपुर
2870 रोजगार खोजीकर्ता
भक्तपुर
भक्तपुर
2279 रोजगार खोजीकर्ता
बुटवल
बुटवल
2172 रोजगार खोजीकर्ता
नेपालगंज
नेपालगंज
1077 रोजगार खोजीकर्ता
ईटहरी
ईटहरी
1045 रोजगार खोजीकर्ता
पोखरा
पोखरा
994 रोजगार खोजीकर्ता
गोदावरी
गोदावरी
954 रोजगार खोजीकर्ता
विराटनगर
विराटनगर
905 रोजगार खोजीकर्ता
बिरगंज
बिरगंज
730 रोजगार खोजीकर्ता
कस्तो कामदार चाहियो ?
Any Category
जुन भएनी हुन्छ
रोजगार खोजीकर्ता
सहायक लेखापाल
सहायक लेखापाल
6589 रोजगार खोजीकर्ता
रिसेप्सनिस्ट
रिसेप्सनिस्ट
4191 रोजगार खोजीकर्ता
मार्केटिङ अफिसर
मार्केटिङ अफिसर
4105 रोजगार खोजीकर्ता
लेखापाल
लेखापाल
3689 रोजगार खोजीकर्ता
स्टोर किपर
स्टोर किपर
3068 रोजगार खोजीकर्ता
वेटर/वेटरेस
वेटर/वेटरेस
2996 रोजगार खोजीकर्ता
सेक्युरिटी गार्ड
सेक्युरिटी गार्ड
2729 रोजगार खोजीकर्ता
लाइट ड्राइभर
लाइट ड्राइभर
2708 रोजगार खोजीकर्ता
अफिस असिस्टेन्ट
अफिस असिस्टेन्ट
2333 रोजगार खोजीकर्ता
सेल्स अफिसर
सेल्स अफिसर
2317 रोजगार खोजीकर्ता
हामीले 72819 कामदार भेट्टायौं
user-profile
कामको अनुभव: N/A
Expected Salary: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: -
रोजगारी अवस्था: -
शिक्षा: -
उमेर: N/A
लिङ्ग: -
कामको प्राथमिकता: -
user-profile
कामको अनुभव: N/A
Expected Salary: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: -
रोजगारी अवस्था: -
शिक्षा: -
उमेर: N/A
लिङ्ग: -
कामको प्राथमिकता: -
user-profile
कामको अनुभव: N/A
Expected Salary: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: -
रोजगारी अवस्था: -
शिक्षा: -
उमेर: N/A
लिङ्ग: -
कामको प्राथमिकता: -
user-profile
कामको अनुभव: 1 वर्ष
Expected Salary: NPR. 15,001.00 - 25,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: -
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: +2 / Intermediate Pass
उमेर: 22
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: Civil Overseer
user-profile
कामको अनुभव: N/A
Expected Salary: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: -
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: -
उमेर: N/A
लिङ्ग: -
कामको प्राथमिकता: -
user-profile
कामको अनुभव: N/A
Expected Salary: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: -
रोजगारी अवस्था: -
शिक्षा: -
उमेर: N/A
लिङ्ग: -
कामको प्राथमिकता: -
user-profile
कामको अनुभव: N/A
Expected Salary: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: -
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: -
उमेर: N/A
लिङ्ग: -
कामको प्राथमिकता: -