कहाँ कामदार चाहियो ?
Any Location
जहाँ भएनी हुन्छ
0 रोजगार खोजीकर्ता
काठमाडौँ
काठमाडौँ
869 रोजगार खोजीकर्ता
ललितपुर
ललितपुर
135 रोजगार खोजीकर्ता
बेलवारी
बेलवारी
124 रोजगार खोजीकर्ता
बर्दिबास
बर्दिबास
119 रोजगार खोजीकर्ता
भक्तपुर
भक्तपुर
112 रोजगार खोजीकर्ता
ईटहरी
ईटहरी
105 रोजगार खोजीकर्ता
विराटनगर
विराटनगर
104 रोजगार खोजीकर्ता
बिरगंज
बिरगंज
102 रोजगार खोजीकर्ता
बुटवल
बुटवल
100 रोजगार खोजीकर्ता
पोखरा
पोखरा
98 रोजगार खोजीकर्ता
कस्तो कामदार चाहियो ?
Any Category
जुन भएनी हुन्छ
रोजगार खोजीकर्ता
अन्य
अन्य
1087 रोजगार खोजीकर्ता
कम्प्युटर
कम्प्युटर
590 रोजगार खोजीकर्ता
कार्यालय/व्यवसाय
कार्यालय/व्यवसाय
395 रोजगार खोजीकर्ता
सिपबिहिन  कामदार
सिपबिहिन कामदार
376 रोजगार खोजीकर्ता
इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल
151 रोजगार खोजीकर्ता
मेकानिकल / इन्डस्ट्रियल
मेकानिकल / इन्डस्ट्रियल
124 रोजगार खोजीकर्ता
निर्माण
निर्माण
107 रोजगार खोजीकर्ता
नवीकरणीय ऊर्जा
नवीकरणीय ऊर्जा
106 रोजगार खोजीकर्ता
होटेल/रेस्टुरेन्ट
होटेल/रेस्टुरेन्ट
93 रोजगार खोजीकर्ता
छपाइ कर्मचारी
छपाइ कर्मचारी
82 रोजगार खोजीकर्ता
हामीले 3058 कामदार भेट्टायौं
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता: Lalitpur
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको वर्ग: Computer
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको वर्ग:
कामको अनुभव: 1 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 1,800.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Birgunj
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 22
लिङ्ग: N/A
कामको वर्ग: Office/ Business
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता: Bhaktapur
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको वर्ग: Computer
कामको अनुभव: 8 वर्ष 9 महिना
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 10,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Kathmandu
सीपहरु: Office Helper
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: SLC (10th)
उमेर: 42
लिङ्ग: महिला
कामको वर्ग: Unskilled worker
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता: Itahari, Jhapa
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको वर्ग: Others, Computer
कामको अनुभव: 5 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 200,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Bhaktapur
सीपहरु: Computer skill
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: Bachelor
उमेर: 31
लिङ्ग: पुरुष
कामको वर्ग: Computer