कहाँ कामदार चाहियो ?
Any Location
जहाँ भएनी हुन्छ
0 रोजगार खोजीकर्ता
काठमाडौँ
काठमाडौँ
6971 रोजगार खोजीकर्ता
बुटवल
बुटवल
1463 रोजगार खोजीकर्ता
ललितपुर
ललितपुर
1049 रोजगार खोजीकर्ता
नेपालगंज
नेपालगंज
905 रोजगार खोजीकर्ता
गोदावरी
गोदावरी
891 रोजगार खोजीकर्ता
भक्तपुर
भक्तपुर
882 रोजगार खोजीकर्ता
ईटहरी
ईटहरी
803 रोजगार खोजीकर्ता
पोखरा
पोखरा
688 रोजगार खोजीकर्ता
विराटनगर
विराटनगर
636 रोजगार खोजीकर्ता
बिरगंज
बिरगंज
594 रोजगार खोजीकर्ता
कस्तो कामदार चाहियो ?
Any Category
जुन भएनी हुन्छ
रोजगार खोजीकर्ता
मार्केटिङ अफिसर
मार्केटिङ अफिसर
2528 रोजगार खोजीकर्ता
स्टोर किपर
स्टोर किपर
2183 रोजगार खोजीकर्ता
सहायक लेखापाल
सहायक लेखापाल
2144 रोजगार खोजीकर्ता
लेखापाल
लेखापाल
1775 रोजगार खोजीकर्ता
अफिस असिस्टेन्ट
अफिस असिस्टेन्ट
1605 रोजगार खोजीकर्ता
लाइट ड्राइभर
लाइट ड्राइभर
1295 रोजगार खोजीकर्ता
रिसेप्सनिस्ट
रिसेप्सनिस्ट
1079 रोजगार खोजीकर्ता
पियन/अफिस हेल्पर
पियन/अफिस हेल्पर
929 रोजगार खोजीकर्ता
इन्चार्ज
इन्चार्ज
898 रोजगार खोजीकर्ता
टाइपिस्ट
टाइपिस्ट
876 रोजगार खोजीकर्ता
हामीले 35465 कामदार भेट्टायौं
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: Negotiable
कामको स्थानको प्राथमिकता: Bhajani, Kathmandu
सीपहरु: Good customer service
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: Bachelor's Degree
उमेर: 35
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Academic In charge
कामको अनुभव: 3 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 20,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Ghodaghodi
सीपहरु: Good customer service
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: +2 / Intermediate Pass
उमेर: 22
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Riggers and Cable Splicers, Math Teacher
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 22
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 23
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: NPR. 20,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Lalitpur
सीपहरु: Good customer service, Hard working, meeting deadlines
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: +2 / Intermediate Pass
उमेर: 19
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: Accountant
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: NPR. 20,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Bhaktapur
सीपहरु: Basic IT and computer skills, Bike and license is must
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: +2 / Intermediate Pass
उमेर: 30
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: ATL Officer
कामको अनुभव: 2 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NPR. 25,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Kathmandu
सीपहरु: Good customer service, Warehouse, Customer executive, Bike and license is must
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: +2 / Intermediate Pass
उमेर: 21
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Customer Care Representative