कहाँ कामदार चाहियो ?
Any Location
जहाँ भएनी हुन्छ
0 रोजगार खोजीकर्ता
काठमाडौँ
काठमाडौँ
3008 रोजगार खोजीकर्ता
बुटवल
बुटवल
760 रोजगार खोजीकर्ता
ललितपुर
ललितपुर
496 रोजगार खोजीकर्ता
भक्तपुर
भक्तपुर
385 रोजगार खोजीकर्ता
ईटहरी
ईटहरी
383 रोजगार खोजीकर्ता
पोखरा
पोखरा
369 रोजगार खोजीकर्ता
विराटनगर
विराटनगर
333 रोजगार खोजीकर्ता
नेपालगंज
नेपालगंज
321 रोजगार खोजीकर्ता
बेलवारी
बेलवारी
282 रोजगार खोजीकर्ता
बिरगंज
बिरगंज
268 रोजगार खोजीकर्ता
कस्तो कामदार चाहियो ?
Any Category
जुन भएनी हुन्छ
रोजगार खोजीकर्ता
स्टोर किपर
स्टोर किपर
1495 रोजगार खोजीकर्ता
मार्केटिङ अफिसर
मार्केटिङ अफिसर
1333 रोजगार खोजीकर्ता
अफिस असिस्टेन्ट
अफिस असिस्टेन्ट
1236 रोजगार खोजीकर्ता
अन्य
अन्य
1061 रोजगार खोजीकर्ता
सहायक लेखापाल
सहायक लेखापाल
930 रोजगार खोजीकर्ता
इन्चार्ज
इन्चार्ज
752 रोजगार खोजीकर्ता
टाइपिस्ट
टाइपिस्ट
703 रोजगार खोजीकर्ता
कम्प्युटर
कम्प्युटर
580 रोजगार खोजीकर्ता
पियन/अफिस हेल्पर
पियन/अफिस हेल्पर
519 रोजगार खोजीकर्ता
लाइट ड्राइभर
लाइट ड्राइभर
514 रोजगार खोजीकर्ता
हामीले 18986 कामदार भेट्टायौं
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 27
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 11,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Tarakeshwor
सीपहरु: Market Analysis
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 16
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: Storekeeper/ Logistics/ Godown
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: 10 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 20,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Kathmandu, Nagarjun
सीपहरु: Teaching, Public Speaking
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 43
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: Lecturer/ Teacher/ Grade Teacher
कामको अनुभव: 1 महिना
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 25,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Inaruwa
सीपहरु: Communication
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 20
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Account Assistant
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: Above NRs. 20,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: 8, Housekeeping supervisor
रोजगारी अवस्था: हाल कार्यरत
शिक्षा: N/A
उमेर: 37
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A