कहाँ कामदार चाहियो ?
Any Location
जहाँ भएनी हुन्छ
0 रोजगार खोजीकर्ता
काठमाडौँ
काठमाडौँ
5220 रोजगार खोजीकर्ता
बुटवल
बुटवल
1163 रोजगार खोजीकर्ता
ललितपुर
ललितपुर
813 रोजगार खोजीकर्ता
नेपालगंज
नेपालगंज
778 रोजगार खोजीकर्ता
ईटहरी
ईटहरी
708 रोजगार खोजीकर्ता
भक्तपुर
भक्तपुर
671 रोजगार खोजीकर्ता
पोखरा
पोखरा
572 रोजगार खोजीकर्ता
बिरगंज
बिरगंज
521 रोजगार खोजीकर्ता
विराटनगर
विराटनगर
521 रोजगार खोजीकर्ता
बेलवारी
बेलवारी
421 रोजगार खोजीकर्ता
कस्तो कामदार चाहियो ?
Any Category
जुन भएनी हुन्छ
रोजगार खोजीकर्ता
मार्केटिङ अफिसर
मार्केटिङ अफिसर
2053 रोजगार खोजीकर्ता
स्टोर किपर
स्टोर किपर
1912 रोजगार खोजीकर्ता
सहायक लेखापाल
सहायक लेखापाल
1636 रोजगार खोजीकर्ता
अफिस असिस्टेन्ट
अफिस असिस्टेन्ट
1472 रोजगार खोजीकर्ता
लेखापाल
लेखापाल
1203 रोजगार खोजीकर्ता
लाइट ड्राइभर
लाइट ड्राइभर
1010 रोजगार खोजीकर्ता
टाइपिस्ट
टाइपिस्ट
842 रोजगार खोजीकर्ता
इन्चार्ज
इन्चार्ज
836 रोजगार खोजीकर्ता
रिसेप्सनिस्ट
रिसेप्सनिस्ट
683 रोजगार खोजीकर्ता
पियन/अफिस हेल्पर
पियन/अफिस हेल्पर
669 रोजगार खोजीकर्ता
हामीले 27945 कामदार भेट्टायौं
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 20,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Waling
सीपहरु: Public Speaking
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 23
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Sales Representative
कामको अनुभव: 11 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 25,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Janakpurdham
सीपहरु: Counselor, Sales And Marketing, outsource
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 22
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Salesman
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 17,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Kathmandu, Roshi
सीपहरु: Sales And Marketing, Marketing
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 20
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: Marketing
कामको अनुभव: 600 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: 2 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 30,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Lalitpur
सीपहरु: Grpahic desiging, Agajsk
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 22
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Graphic Designer
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A