कहाँ कामदार चाहियो ?
Any Location
जहाँ भएनी हुन्छ
0 रोजगार खोजीकर्ता
काठमाडौँ
काठमाडौँ
13994 रोजगार खोजीकर्ता
ललितपुर
ललितपुर
2068 रोजगार खोजीकर्ता
बुटवल
बुटवल
2067 रोजगार खोजीकर्ता
भक्तपुर
भक्तपुर
1704 रोजगार खोजीकर्ता
नेपालगंज
नेपालगंज
1035 रोजगार खोजीकर्ता
ईटहरी
ईटहरी
951 रोजगार खोजीकर्ता
गोदावरी
गोदावरी
939 रोजगार खोजीकर्ता
पोखरा
पोखरा
889 रोजगार खोजीकर्ता
विराटनगर
विराटनगर
804 रोजगार खोजीकर्ता
बिरगंज
बिरगंज
680 रोजगार खोजीकर्ता
कस्तो कामदार चाहियो ?
Any Category
जुन भएनी हुन्छ
रोजगार खोजीकर्ता
सहायक लेखापाल
सहायक लेखापाल
3710 रोजगार खोजीकर्ता
मार्केटिङ अफिसर
मार्केटिङ अफिसर
3474 रोजगार खोजीकर्ता
लेखापाल
लेखापाल
3083 रोजगार खोजीकर्ता
स्टोर किपर
स्टोर किपर
2708 रोजगार खोजीकर्ता
रिसेप्सनिस्ट
रिसेप्सनिस्ट
2495 रोजगार खोजीकर्ता
अफिस असिस्टेन्ट
अफिस असिस्टेन्ट
1922 रोजगार खोजीकर्ता
लाइट ड्राइभर
लाइट ड्राइभर
1882 रोजगार खोजीकर्ता
वेटर/वेटरेस
वेटर/वेटरेस
1640 रोजगार खोजीकर्ता
सेक्युरिटी गार्ड
सेक्युरिटी गार्ड
1597 रोजगार खोजीकर्ता
सेल्स अफिसर
सेल्स अफिसर
1191 रोजगार खोजीकर्ता
हामीले 52323 कामदार भेट्टायौं
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: 2 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 25
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 15,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Kathmandu
सीपहरु: Freser
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: +2 / Intermediate Pass
उमेर: 22
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Accountant, ATM Guard
कामको अनुभव: 6 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 35,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Ramnagar
सीपहरु: initiative
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: 8 Class Pass
उमेर: 27
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Electrician
कामको अनुभव: 2 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 15,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Mahalaxmi
सीपहरु: Receiving the calls
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: +2 / Intermediate Pass
उमेर: 21
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: Receptionist
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A