कहाँ कामदार चाहियो ?
Any Location
जहाँ भएनी हुन्छ
0 रोजगार खोजीकर्ता
काठमाडौँ
काठमाडौँ
5555 रोजगार खोजीकर्ता
बुटवल
बुटवल
1226 रोजगार खोजीकर्ता
ललितपुर
ललितपुर
865 रोजगार खोजीकर्ता
नेपालगंज
नेपालगंज
817 रोजगार खोजीकर्ता
ईटहरी
ईटहरी
729 रोजगार खोजीकर्ता
भक्तपुर
भक्तपुर
704 रोजगार खोजीकर्ता
पोखरा
पोखरा
603 रोजगार खोजीकर्ता
बिरगंज
बिरगंज
541 रोजगार खोजीकर्ता
विराटनगर
विराटनगर
541 रोजगार खोजीकर्ता
बेलवारी
बेलवारी
433 रोजगार खोजीकर्ता
कस्तो कामदार चाहियो ?
Any Category
जुन भएनी हुन्छ
रोजगार खोजीकर्ता
मार्केटिङ अफिसर
मार्केटिङ अफिसर
2104 रोजगार खोजीकर्ता
स्टोर किपर
स्टोर किपर
1951 रोजगार खोजीकर्ता
सहायक लेखापाल
सहायक लेखापाल
1726 रोजगार खोजीकर्ता
अफिस असिस्टेन्ट
अफिस असिस्टेन्ट
1488 रोजगार खोजीकर्ता
लेखापाल
लेखापाल
1304 रोजगार खोजीकर्ता
लाइट ड्राइभर
लाइट ड्राइभर
1051 रोजगार खोजीकर्ता
टाइपिस्ट
टाइपिस्ट
851 रोजगार खोजीकर्ता
इन्चार्ज
इन्चार्ज
842 रोजगार खोजीकर्ता
रिसेप्सनिस्ट
रिसेप्सनिस्ट
763 रोजगार खोजीकर्ता
पियन/अफिस हेल्पर
पियन/अफिस हेल्पर
689 रोजगार खोजीकर्ता
हामीले 29356 कामदार भेट्टायौं
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A