जुन भएनी हुन्छ
रोजगार खोजीकर्ता
सहायक लेखापाल
8986 रोजगार खोजीकर्ता
रिसेप्सनिस्ट
7683 रोजगार खोजीकर्ता
वेटर/वेटरेस
6489 रोजगार खोजीकर्ता
लेखापाल
6180 रोजगार खोजीकर्ता
मार्केटिङ अफिसर
5399 रोजगार खोजीकर्ता
सेक्युरिटी गार्ड
4161 रोजगार खोजीकर्ता
सेल्स अफिसर
3969 रोजगार खोजीकर्ता
लाइट ड्राइभर
3727 रोजगार खोजीकर्ता
स्टोर किपर
3573 रोजगार खोजीकर्ता
कुक
3299 रोजगार खोजीकर्ता
हामीले 106125 कामदार भेट्टायौं
user-profile
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: -
रोजगारी अवस्था: -
शिक्षा: -
उमेर:
लिङ्ग: -
कामको प्राथमिकता: -
user-profile
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: NPR. 15,001.00 - 25,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: Public Speaking, Communication, Computer skill, Sales And Marketing, Waiter
रोजगारी अवस्था: सक्रियतापूर्वक रोजगार खोजी
शिक्षा: +2 / Intermediate Pass
उमेर: 22
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Housekeeping, Kitchen Helper, Receptionist, Waiter
user-profile
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: Above NPR. 55,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: Customer Focused, Light Driving
रोजगारी अवस्था: हाल कार्यरत
शिक्षा: Cannot Read and Write
उमेर: 16
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Kitchen Helper
user-profile
कामको अनुभव: 6 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NPR. 35,001.00 - 45,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: Quick Learner, Public Speaking, Communication
रोजगारी अवस्था: सक्रियतापूर्वक रोजगार खोजी
शिक्षा: Diploma
उमेर: 29
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: All Rounder Cook, Cook
user-profile
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: Public Speaking, Communication, Light Driving, Marketing, Computer skill
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: -
उमेर: 30
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Accountant, Receptionist, Driver, Housekeeping, Waiter/ Waitress
user-profile
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: NPR. 15,001.00 - 25,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: Public Speaking, Communication, Quick Learner, Computer skill, Waiter
रोजगारी अवस्था: सक्रियतापूर्वक रोजगार खोजी
शिक्षा: +2 / Intermediate Pass
उमेर: 25
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: Housekeeping, Receptionist
user-profile
कामको अनुभव: 2 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NPR. 15,001.00 - 25,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: Public Speaking, Communication, Marketing, Computer skill, Sales And Marketing
रोजगारी अवस्था: सक्रियतापूर्वक रोजगार खोजी
शिक्षा: +2 / Intermediate Pass
उमेर: 20
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: Accountant, Receptionist