कहाँ कामदार चाहियो ?
Any Location
जहाँ भएनी हुन्छ
0 रोजगार खोजीकर्ता
काठमाडौँ
काठमाडौँ
6023 रोजगार खोजीकर्ता
बुटवल
बुटवल
1294 रोजगार खोजीकर्ता
ललितपुर
ललितपुर
921 रोजगार खोजीकर्ता
नेपालगंज
नेपालगंज
837 रोजगार खोजीकर्ता
भक्तपुर
भक्तपुर
762 रोजगार खोजीकर्ता
ईटहरी
ईटहरी
746 रोजगार खोजीकर्ता
पोखरा
पोखरा
617 रोजगार खोजीकर्ता
विराटनगर
विराटनगर
564 रोजगार खोजीकर्ता
बिरगंज
बिरगंज
559 रोजगार खोजीकर्ता
बेलवारी
बेलवारी
451 रोजगार खोजीकर्ता
कस्तो कामदार चाहियो ?
Any Category
जुन भएनी हुन्छ
रोजगार खोजीकर्ता
मार्केटिङ अफिसर
मार्केटिङ अफिसर
2156 रोजगार खोजीकर्ता
स्टोर किपर
स्टोर किपर
1967 रोजगार खोजीकर्ता
सहायक लेखापाल
सहायक लेखापाल
1870 रोजगार खोजीकर्ता
अफिस असिस्टेन्ट
अफिस असिस्टेन्ट
1508 रोजगार खोजीकर्ता
लेखापाल
लेखापाल
1443 रोजगार खोजीकर्ता
लाइट ड्राइभर
लाइट ड्राइभर
1130 रोजगार खोजीकर्ता
रिसेप्सनिस्ट
रिसेप्सनिस्ट
868 रोजगार खोजीकर्ता
टाइपिस्ट
टाइपिस्ट
866 रोजगार खोजीकर्ता
इन्चार्ज
इन्चार्ज
852 रोजगार खोजीकर्ता
पियन/अफिस हेल्पर
पियन/अफिस हेल्पर
713 रोजगार खोजीकर्ता
हामीले 30839 कामदार भेट्टायौं
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: 1 वर्ष 6 महिना
अपेक्षित मासिक तलब: NPR. 25,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Kathmandu, Sabaila
सीपहरु: bike lisenas, electric
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: S.L.C/ S.E.E Pass
उमेर: 21
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Bike Mechanic
कामको अनुभव: 1 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 15,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Janakpurdham
सीपहरु: Computer Knowledge
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: +2 / Intermediate Pass
उमेर: 20
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: Accountant
कामको अनुभव: 2 महिना
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 30,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Birgunj
सीपहरु: Excellent communication and management skills, Self disciplinary
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: Bachelor's Degree
उमेर: 22
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: Electronics Engineer
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: N/A
लिङ्ग: N/A
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 27
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: 2 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NPR. 50,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Kathmandu
सीपहरु: Sales Management
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: Bachelor's Degree
उमेर: 33
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Account Assistant