कहाँ कामदार चाहियो ?
Any Location
जहाँ भएनी हुन्छ
0 रोजगार खोजीकर्ता
काठमाडौँ
काठमाडौँ
4619 रोजगार खोजीकर्ता
बुटवल
बुटवल
1020 रोजगार खोजीकर्ता
ललितपुर
ललितपुर
733 रोजगार खोजीकर्ता
ईटहरी
ईटहरी
636 रोजगार खोजीकर्ता
भक्तपुर
भक्तपुर
602 रोजगार खोजीकर्ता
नेपालगंज
नेपालगंज
595 रोजगार खोजीकर्ता
पोखरा
पोखरा
508 रोजगार खोजीकर्ता
विराटनगर
विराटनगर
486 रोजगार खोजीकर्ता
बिरगंज
बिरगंज
394 रोजगार खोजीकर्ता
बेलवारी
बेलवारी
366 रोजगार खोजीकर्ता
कस्तो कामदार चाहियो ?
Any Category
जुन भएनी हुन्छ
रोजगार खोजीकर्ता
मार्केटिङ अफिसर
मार्केटिङ अफिसर
1887 रोजगार खोजीकर्ता
स्टोर किपर
स्टोर किपर
1830 रोजगार खोजीकर्ता
अफिस असिस्टेन्ट
अफिस असिस्टेन्ट
1438 रोजगार खोजीकर्ता
सहायक लेखापाल
सहायक लेखापाल
1392 रोजगार खोजीकर्ता
लाइट ड्राइभर
लाइट ड्राइभर
897 रोजगार खोजीकर्ता
लेखापाल
लेखापाल
838 रोजगार खोजीकर्ता
इन्चार्ज
इन्चार्ज
831 रोजगार खोजीकर्ता
टाइपिस्ट
टाइपिस्ट
822 रोजगार खोजीकर्ता
पियन/अफिस हेल्पर
पियन/अफिस हेल्पर
644 रोजगार खोजीकर्ता
रिसेप्सनिस्ट
रिसेप्सनिस्ट
514 रोजगार खोजीकर्ता
हामीले 24925 कामदार भेट्टायौं
कामको अनुभव: 2 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 33
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 15,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Suryabinayak
सीपहरु: Online job, English fluency
रोजगारी अवस्था: सक्रियतापूर्वक रोजगार खोजी
शिक्षा: N/A
उमेर: 18
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: English Typist, Data Entry Clerk
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 27
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: 2 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: NRs. 40,000.00 Monthly
कामको स्थानको प्राथमिकता: Kathmandu, Modi
सीपहरु: Bank Intern as Accountant
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 28
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: Account Assistant
कामको अनुभव: 2 वर्ष
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 33
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 22
लिङ्ग: महिला
कामको प्राथमिकता: N/A
कामको अनुभव: N/A
अपेक्षित मासिक तलब: N/A
कामको स्थानको प्राथमिकता:
सीपहरु: N/A
रोजगारी अवस्था: N/A
शिक्षा: N/A
उमेर: 20
लिङ्ग: पुरुष
कामको प्राथमिकता: N/A