कहाँ काम चाहियो ?
Any Location
जहाँ भएनी हुन्छ
यहाँ 0 काम
काठमाडौँ
काठमाडौँ
यहाँ 77 काम
ललितपुर
ललितपुर
यहाँ 21 काम
बुटवल
बुटवल
यहाँ 15 काम
हेटौडा
हेटौडा
यहाँ 13 काम
तुल्सिपुर
तुल्सिपुर
यहाँ 11 काम
नेपालगंज
नेपालगंज
यहाँ 8 काम
कलैया
कलैया
यहाँ 6 काम
भक्तपुर
भक्तपुर
यहाँ 5 काम
व्यास
व्यास
यहाँ 5 काम
धुलिखेल
धुलिखेल
यहाँ 5 काम
कस्तो काम चाहियो ?
Any Category
जुन भएनी हुन्छ
यहाँ काम
हामीले 62 कामको लागी 216 खाली पद भेट्टायौं
Views: 3
Indoor Sales Girl
Rojgari Services- Project
Manpower Recruitment
तलब : NRs. 15,000.00 - 25,000.00 Monthly
स्थान : Newroad, Kathmandu, Province No. 3
पदहरूको संख्या : 5
Views: 11
Store keeper
Rojgari Services - Outsourcing Dept.
Manpower Recruitment
तलब : NRs. 16,877.00 Monthly
स्थान : Lalitpur, Lalitpur, Province No. 3
पदहरूको संख्या : 10
Views: 17
Store keeper
Rojgari Services - Outsourcing Dept.
Manpower Recruitment
तलब : NRs. 16,877.00 Monthly
स्थान : Kathmandu, Kathmandu, Province No. 3
पदहरूको संख्या : 10
Views: 10
Office Messenger
Rojgari Services - Outsourcing Dept.
Manpower Recruitment
तलब : NRs. 16,877.00 Monthly
स्थान : Kathmandu, Kathmandu, Province No. 3
पदहरूको संख्या : 10
Views: 1
Sales Executive
Maxwell Nepal Organization Pvt Ltd
Advertisement Agency
तलब : Negotiable
स्थान : Nepalgunj1, Nepalgunj, Province No. 5
पदहरूको संख्या : 1
Views: 1
Assistant Manager
Maxwell Nepal Organization Pvt Ltd
Advertisement Agency
तलब : Negotiable
स्थान : Nepalgunj1, Nepalgunj, Province No. 5
पदहरूको संख्या : 1
Views: 2
Branch manager
Maxwell Nepal Organization Pvt Ltd
Advertisement Agency
तलब : Negotiable
स्थान : Nepalgunj1, Nepalgunj, Province No. 5
पदहरूको संख्या : 1